شرایط و قوانین

شرایط  بر اساس عرف بازار خرید و فروش در مشاوره تلفتی گفته می شود با تشکر شیمیایی امین

شماره تماس جهت خرید و مشاوره:

09213009296

09229309311